över 65 % av de anställda inom byggbranschen kommer att utsättas för kraftigt buller på sin arbetsplats. SUMER-studie

Hörselskydd för byggbranschen

Enligt en studie av SUMER (medicinsk övervakning av anställdas exponering för yrkesrisker) kommer över 65 % av de anställda inom byggbranschen att utsättas för kraftigt buller på sin arbetsplats. Ett sådant fenomen är inte utan konsekvenser: det påverkar hälsan för de anställda i byggbranschen på flera sätt och kan i värsta fall leda till hörselnedsättning. En av lösningarna för att skydda sig mot buller på en byggarbetsplats är att använda hörselskydd. För att fungera så effektivt som möjligt måste hörselskydden vara anpassade och helst formgjutna. Här är lite information som är viktig att känna till för att veta vilka hörselskydd man ska välja för byggnadsarbetare.

Bullernivåer

På skalan för ljudnivåer ligger området för mänsklig hörsel mellan 0 dB och 130 dB. 0 dB är det lägsta ljud människan kan uppfatta. På denna nivå ligger de ljud som avges av vår egen kropp (leder, hjärtslag, blodcirkulation etc.). Vid upp till 40 dB på natten och 55 dB under dagen anses ljudnivån i en miljö vara normal. I stigande ordning motsvarar det ett sovrum, en fridfull trädgård, ett lugnt kontor, en lugn restaurang och slutligen en livlig marknad. Vid dessa ljudförhållanden behövs inget hörselskydd.

Mellan 60 dB och 80 dB kan vissa personer börja uppleva problem av ljudet, som sömnstörningar eller koncentrationssvårigheter.

Insatsvärdet för bullermätning på arbetet är 80 dB vid exponering 8 timmar per dag. Det är från denna gräns som arbetsgivaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder och skydda de anställda mot buller för att de ska må bra. Smärta uppstår i genomsnitt runt 120 dB: det är toleransgränsen för det mänskliga örat.

Bedöma bullerproblemet för att avgöra hörselskyddet inom byggbranschen

Inom byggbranschen utsätts anställda dagligen för högintensivt buller på byggarbetsplatserna. Här visas exempel på det decibeltal som motsvarar ljudnivån för vissa verktyg och maskiner:

 • Betongblandare: mellan 85 och 95 dB(A)
 • Cirkelsåg, hyvelmaskin: mellan 95 och 100 dB(A)
 • Betongbil, mobilkran: mellan 100 dB(A) och 110 dB(A)
 • Slaghammare, bensinmotorsåg, vägvält: över 110 dB(A)

De yrkesmässiga bullerexponeringsvärdena finns i arbetsmiljöreglerna.

Bullerskale Byggbranschen

Ladda ner ditt paket: affischer för byggbranschen

Förutom från maskiner och verktyg utsätts byggnadsarbetare för buller när de arbetar tillsammans. Detta är något som ofta underskattas.

För att vidta de åtgärder som krävs för att skydda de anställda är det viktigt att analysera bullernivåerna. Hörselskydd är en del av den personliga skyddsutrustningen som blir obligatorisk från en viss bullernivå.

Utan adekvat hörselskydd riskerar byggnadsarbetare allvarliga hälsokonsekvenser.

Konsekvenserna av buller i byggbranschen

Vid kronisk exponering för hög bullernivå finns det hälsorisker på medellång och lång sikt. Örat är ett mycket känsligt organ. Det gör inte bara att vi förstår vår omgivning, det är även ett centrum för vår balans. När ljudet blir för högt kan man tappa orienteringen eller drabbas av yrsel.

Bullerproblem ska därför inte ignoreras. Här är några exempel på direkta konsekvenser och problem som kan orsakas av buller i byggbranschen:

För byggnadsarbetare kan ett ständigt arbete i buller utan lämpligt skydd få mycket allvarliga konsekvenser och leda till olyckor i arbetet.

Effekterna av buller på kroppen - Byggbranschen

Ladda ner ditt paket: affischer för byggbranschen

Vad säger lagen om buller på jobbet?

Först och främst är det viktigt att påpeka att arbetsgivaren har en plikt att skydda sina anställda. I dessa skyldigheter ingår att begränsa och kontrollera de anställdas exponering för en alltför bullrig miljö.

Vid nivåer över gränsen 80 dB på en byggarbetsplats eller på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att tillhandahålla hörselskydd för sina anställda. Arbetsgivaren måste alltså förse dem med lämplig utrustning och vidta åtgärder för att minska bullernivån.

 • Öronproppar, helst formgjutna
 • Hörselkåpor
 • Använda tystare verktyg
 • Förändrad trafikplan för anläggningsfordon för att minska trafiken
 • Arbetsstationernas organisation
 • Installation av bullerskärmar.

Buller är ett arbetsproblem. Ihållande bullerexponering ger poäng på det franska Compte Professionnel de Prévention, som används vid beräkningen av pensionsåldern.

Vilka hörselskydd ska man välja för byggnadsarbetare?

Det finns olika typer av bullerskydd för byggnadsarbetare.

Standardiserade personliga hörselskydd

På hörselskyddsmarknaden finns det naturligtvis standardiserade hörselskydd. Dessa skydd är inte individanpassade och kan användas vid olika yrkesaktiviteter där man utsätts för en störande ljudmiljö.

Kostnaden är lägre än för formgjutna skydd, men deras effektivitet är ofta inte lika bra. De har flera nackdelar som:

 • Ljudisolering: ska inte förväxlas med skydd, eftersom användaren är isolerad från all kommunikation. Det kan medföra faror, särskilt inom byggbranschen.
 • Obehag vid användning: alla är byggda olika, standardhörselskydd kanske inte passar användaren. Det kan medföra smärta eller att öronproppen tappas.

Formgjutna bullerskyddande öronproppar

Utan tvekan det bäst lämpade och mest effektiva personliga hörselskyddet ett formgjutet hörselskydd. Det gäller inte för de vanliga öronpropparna av vax eller skumplast eller för hörselkåpor.

Cotral Lab använder en speciell tillverkningsteknik och de formgjutna öronpropparna har många fördelar:

Qeos Green

Bekväma att använda

Per definition matchar de formgjutna hörselskydden användarens öronanatomi perfekt, tack vare avtrycket som gjorts före tillverkningen. De kan därför bäras utan obehag flera timmar i sträck. För användning i byggbranschen är öronpropparna utrustade med specialtillbehör, som en klämma eller ett handtag för att underlätta hanteringen.

Optimalt skydd som inte isolerar

Öronpropparna som tillverkas av Cotral Lab är utrustade med ett filter anpassat efter varje behov, utifrån bullernivån och användarens hörselkänslighet. De gör det därför möjligt att effektivt skydda mot buller utan att isolera den anställde från arbetsmiljön.

Överensstämmelse och långtidsgaranti

Våra hörselskydd är tillverkade enligt standarden EN 458 och uppfyller gällande tillverkningsstandarder. De har 6 års garanti och kan därför bytas ut vid fel på material, passform eller dämpning.

Enkel skötsel för perfekt hygien

Filtren för de formgjutna hörselskydden från Cotral Lab är utformade för att tåla vatten och damm. De kan användas i alla typer av miljöer och särskilt på byggarbetsplatser. Även vid intensiv användning behåller de alla sina egenskaper om de sköts dagligen med rengöringsservetter.

Ett personligt utrymme för att hantera de formgjutna hörselskydden

Behöver du tala om att dina öronproppar har försvunnit eller gått sönder? Tack vare ett särskilt kundområde är tillverkningsproceduren för att få fram nya både snabb och enkel. Orderspårning i realtid sparar mycket tid.

Åtgärder för att förebygga bullerproblem

Bullerproblemen i byggbranschen är föremål för ständig forskning, för att minska dem och hitta lösningar för att skydda de anställdas hälsa. Förebyggande arbete och information är två viktiga områden för att utbilda byggnadsarbetarna och för att inrätta goda arbetssätt. Vissa byggföretag genomför förebyggande åtgärder som:

 • ”Säkerhetskvartar” som hålls en gång i månaden av platschefer. Där ges råd för hur man ska hantera buller på bästa sätt.
 • Mobilappar för platschefer för att rapportera risker eller problem i realtid.
 • Anteckningsböcker där anställda kan registrera de risker eller faror som observerats.
 • Distribution av utbildningsdokument för att informera om riskerna, där man förklarar dem och tillhandahåller lösningar.

Tack vare lämplig utrustning, som formgjutna hörselskydd och effektiva informationskampanjer, är det fullt möjligt att hantera buller i byggbranschen och att avsevärt minska dess inverkan på de anställdas hälsa.

Vill du öka medvetenheten bland dina medarbetare?

Upptäck affischpaketet för bygg- och anläggningssektorn. En uppsättning med 4 utskrivbara affischer i A3-format som kan visas på strategiska platser (omklädningsrum, byggbodar, prefabriceringsverkstäder etc.).

Innehåll i affischpaketet:

 • Effekterna av buller på kroppen
 • Hur örat fungerar
 • Hur innerörat fungerar
 • Skalan för byggbuller