Utbildning om buller

Vi vill mer än gärna utbilda era medarbetare om bullerrelaterade risker.

Det finns undersökningar* som visar att idag används hörselskydden endast 36-40% av den tid som medarbetaren är utsatt för skadligt buller.

Hur ändrar vi detta beteende? En studie av Department of Environmental and occupational health sciences visar tydligt att utbildning och information till de anställda kan ha en positiv inverkan och förståelse för att öka användning av hörselskydd.

*table II, survey of Stephanie C. Griffin.

Genom att utbilda dina medarbetare kan du:

 • Minska risken för hörselnedsättning eller yrkesrelaterad hörselskada
 • Hjälpa dem att följa hälso och säkerhetsföreskrifter avseende utbildning och information för anställda i riskzonen
 • Öka förståelsen för vikten av att bära hörselskydden 100% av den tid de vistas i ett bullerutsatt område
 • Att skydda sin hörsel är både företagets samt medarbetarens ansvar
Cotral Lab hjälper utbilda dina anställda om bullerrelaterade risker

Vi utbildar de anställda redan när vi gör avgjutning av öronen

Utbildning om hörseskydd för dina anställda

Utbildningen böjar redan när vår hörselskyddsspecialist är på plats och
tar de första avtrycken, vid det tillfället informeras medarbetaren om:

 • Hur går det till att göra en avgjutning / avtryck av örat
 • Buller och örats anatomi och funktion
 • Riskerna med att inte använda certifierade och godkända hörselskydd
 • Varför medarbetaren skall ha 100% bärtid med sina hörselskydd
 • Vilka hörselskydd och dess funktion som de nu blir utrustade med

Auditools: vårt kostnadsfria utbildningsverktyg

 • “About noise” planscherna förklarar hur öronen fungerar, och hur buller påverkar dem
 • “Noise Scale” är en bra påminnelse om hur bullriga olika branscher kan vara, och vem som utsätts mest
 • Andra ner laddbara planscher påminner dina anställda att skydda sig hela den tiden de utsätts för buller både på arbets- och fritid.
Utbildningsaffisch

Informera framgångsrikt om hörselskydd

Du vill minska bullerrelaterade risker för dina medarbetare. Hur skall du gå till väga? Vilka formgjutna hörselskydd borde du välja? Hur får du dina anställda att bli intresserade? Hur underlättar du processen av att utrusta dina anställda med formgjutna hörselskydd?

Börja med dessa 3 enkla steg:

 • Tänk ut en tidsram när dina medarbetare skall ha fått information.
 • Använd flera kommunikationskanaler så att din kampanj har en större effekt, t.ex intranätet, mejl, informationsmöten,
 • Upprepa informationen ofta om vikten av att bära hörselskydd och resultatet av att inte göra det.

Arbetsmiljöverkets regelverk om hur medarbetarna skall skyddas mot buller

(AFS 2005:16) www.arbetsmiljoverket.se/buller

 • Den maximala ljudexponeringen medarbetaren arbetar i får inte överstiga 80 dB under ett 8 timmars arbetspass, enligt Arbetsmiljöverket
 • När bullernivån når 80 dB skall arbetsgivaren tillhandahålla hörselskydd, vid 85 dB är det ett skall krav att medarbetaren måste använda hörselskydd. Vid Peakljud som riskerar nå 135 dB, är det ett lagkrav att skydda sig.
 • Buller riskerar arbetstagarens välmående och förmåga att göra sitt jobb, det kan skapa ohälsa, sänka produktivitet och kvalitet, samt sänka säkerhetsnivån på arbetsplatsen.
 • Buller är tröttande, skapar stress och påverkar prestationsförmågan. En ökad hjärtfrekvens / högre blodtryck är inte ovanligt. Risken för olyckor är större i ett bullerrikt område.
Man thinking about hearing protection

Dina frågor om ett ökat ”bullermedvetande” bland de anställda / FAQ

När du utbildar dina medarbetare om risker relaterade till buller påvisar du den osynlig fara som de dagligen utsätter sig för. En bättre kunskap om buller innebär en högre användningsgrad av hörselskydd och att man inte tar av sig hörselskydden i kommunikation med andra

Det är en riktad insats med information om de skaderisker som uppstår när inte korrekt hörselskydd användes samt att det används 100 % av den tid de befinner sig i en bullrig miljö.

3 enkla förslag som levererar en lyckad förebyggande utbildning om de buller risker som finns ute i arbetsmiljön.

 1. Utbildningen skall vara återkommande
 2. Använd flera kanaler att nå ut med information, hands on event, mejl, sociala medier, affischer, gör en liten mikro utbildning ute i den bullriga miljön.
 3. Upprepa information regelbundet

Yrkesrelaterad hörselskada ör en hörselskada som uppstår på grund av exponering av buller på arbetsplatsen. Det kännetecknas av en minskning av hörselförmågan och leder till ouppmärksamhet säkerhetsproblematik och en försämring av livskvaliteten.

Om en arbetsrelaterad hörselskada identifieras som en arbetsskada, Då är det företaget som är ansvarigt.