Trots ökningen av ”säkerhetskulturen” och lagliga skyldigheter, ökar mängden fall av hörselnedsättning och yrkesmässig dövhet. Vad exakt är situationen?

Hörselnedsättning och dövhet ökar trots kampanjer för skyddandet av hörseln

Sedan 1950, driven av nationell lagstiftning (AFS 2005:16, OSHA 29 CFR i USA, Decree 2006/892 i Frankrike, DGUV i Tyskland osv.) har företag av alla storlekar genomfört kampanjer för skyddandet av sina anställdas hörsel.
Hörselskydd är en viktig del av alla kampanjer för skyddandet av hörseln.

Direkta konsekvenser:

 • ”Säkerhetskulturen” fortsätter sin tillväxt. Hörselskydd kommer in i det bullriga näringslivet.
 • Marknaden för hörselskyddstillverkning konsolideras runt de två världsledarna: 3M (Ear™, Aearo™, Peltor™) och Honeywell (Howard Leight™, Bilsom™).

Trots detta fortsätter mängden fall av hörselnedsättning och yrkesmässig dövhet sin tillväxt!

I Finland utsätts mer än 670 000 arbetstagare dagligen för buller som överskrider 80 db.

Är engångsproppar effektiva?

För att vara effektiva, måste hörselskydden anpassas till varje arbetstagares öra och arbetsomgivning samt uppfylla certifieringsstandarder.

Stapeldiagram över personliga hörselskydd

Passar de utsedda hörselskydden varje arbetstagare?

För många företag är buller och dess inverkan avlägsna problem, långt i framtiden: hörselnedsättning och även yrkesmässig dövhet förekommer ofta först efter 5, 15 eller även 30 års utsättning för buller.
Därför är 75 % av hörselskydden i användning engångsproppar, som väljs slupmässigt, och utan arbetstagarnas samtycke. De använder dessa öronproppar fastän de inte är anpassade till deras öra eller arbetsomgivning.

Uppfyller hörselskydden standarderna?

Vetenskapliga studier utförda av certifieringslaboratorier eller tillverkarna av standardhörselskydd analyserar strikt brister i skydden. Forskaren Eliot Berger hos 3M har utfört den största mängden studier om personliga hörselskyddens effektivitet och begränsningar.

Vilka hörselskydd som helst, ifall de är certifierade och anpassade till användaren och deras omgiving, är effektiva ifall de används 100% av tiden som användaren utsätts för buller... Detta gäller både hörselskydd, engångs-, återanvändara- och formgjutna öronproppar.

Men...
...trots allt striktare lagstiftning
...trots försök av företag med bullerproblem att informera om problemet
...trots försök av tillverkare av engångsproppar och andra liknande hörselskydd att erbjuda effektivare produkter
...och trots försök av användarna som utsätts för över 80 decibel att använda sina hörselskydd
...är resultaten inte bra!
Hörselnedsättning och yrkesmässig dövhet fortsätter växa över hela världen!

Är hörselskydden korrekt anpassade?

För att vara effektiva måste hörselskydden användas 100% av tiden som man utsätts för buller!
Even om det är bättre att använda hörselskydd i sex av åtta timmar än att använda dem endast tre av åtta timmar, är det enda sättet att verkligen skydda sin hörsel är att använda hörselskydden konstant, i hela de åtta timmarna.

Ifall detta inte görs, kan det resultera att hörselnedsättning uppstår 5 till 30 år tidigare, och orsaka yrkesmässig dövhet.
Dessutom, arbetstagaren påverkas genast som han/hon utsätts för buller utan effektiva hörselskydd: irritation, stress och trötthet kan uppstå.
Sömnproblem och möjligtvis en ökning i blodtrycket kan uppstå.

En man lyfter hörselskydden för att kommunicera

Varfär används inte hörselskydd 100% av tiden i en bullrig omgivning?

{videobox}196838268{/videobox)

Fem anledningar varför det inte är ”reflexmässigt” att använda hörselskydd:

 • Brist på kunskap om buller och dess effekter
 • Brist på kännedom om bullrets risker hos de som berörs
 • Hörselskydd som inte anpassas till arbetstagaren och arbetsomgivningen
 • Brist på övervakning av hörselskyddens effektivitet
 • Ineffektiva kortsiktiga strategiska val (som t.ex. kostnad) som inte skyddar arbetstagaren mot den långsiktiga risken av yrkesmässig dövhet.
  Och ändå, oavsett av priset av skydden (3 cent, 1€ eller 200€) om de inte används av arbetstagarna 100% av tiden som de utsätts för oljud, är redan det för dyrt!

Tyvärr tror alla att de klarar sig:

 • Företaget, när arbetstagarna använder engångsproppar, oavsett om varumärket
 • Arbetstagaren, som använder engångsproppar när omgivningen är alltför bullrig
 • Tillverkarna av de klassiska typerna av hörselskydd, när de investerar i effektivitetstest, i kommunikationen kring inrättandet av god praxis, i valet av de bästa skydden

Formgjutna hörselskydd står ut som det bästa valet

I flera år har studier betonat problemen med engångproppar: brist på komfort, alltför mycket ljuddämpning, problem med förverkligandet osv. I respons har tillverkare av anpassade hörselskydd uppstått i början av 1980-talet, huvudsakligen i Europa (Nederländerna, Schweiz och Frankrike). Deras mål: att förbättra komforten och möjliggöra kommunikation, problem som klassiska hörselskydd lider av.

Det var en framgång, och anpassade hörselskydd togs i användning! Tusentals av företag bytte från engångsproppar till anpassade öronproppar.

År 2015 skyddar anpassade hörselskydd:

 • 40% av bullriga företag i Nederländerna
 • 20% av arbetstagare som utsätts för buller i Frankrike
 • Nästan 10% av arbetstagare som utsätts för buller i Tyskland
 • Mindre än 1% av arbetstagare som utsätts för buller i USA, Australien, Brasilien och Kina

Den underliggande trenden att köpa anpassade hörselskydd för varje anställd kommer att ändra världsekonomin och liven för arbetstagare som utsätts för buller. Idag utvidgar sig möjligheterna med nya, mer sofistikerade hörselskydd med mer exakt digitalisk tillverkning och andra servicefördelar som försäkrar att hörselskydden används 100% av tiden som användaren utsätts för buller.

Anpassade hörselskydd

Slutsats: Effektiva anpassade alternativ är ersättaren för engångsproppar.

Funktion, kostnadseffektivitet, komfort och kommunikation... Ifall du prövar de anpassade hörselskydden, kommer du ta dem i använding!

Allt fler företag och deras arbetstagare kommer lära sig om bullerrisker och allt fler arbetstagares hörsel kommer att skyddas, med mindre och mindre yrkesmässig dövhet.

Skydda, informera och försäkra, är komponenterna av Cotral Labs lösning för hörselnedsättning. Cotral Lab erbjuder full assistans med den effektiva lösningen: hörselskydd som exakt anpassade till arbetsomgivningen samt andra fördelar som försäkrar att hörselskydden används 100% av tiden som användaren utsätts för buller.