Anställda som arbetar med livsmedelsproduktion utsätts dagligen för risker. En av dem är arbetsbetingade hörselskador. Går det att undvika?

Hörselskydd inom livsmedelsindustrin

Frågan om hörselskydd inom livsmedelsindustrin - och förädlingsindustrin i allmänhet - är lite mer komplex än för andra branscher.

Arbetsgivarna måste skydda hörseln hos anställda som utsätts för buller, samtidigt som produkterna inte får förorenas.

Hörselskydd inom livsmedelsindustrin

När det kommer till livsmedelsförädling måste de högsta standarderna för kvalitet och hygien upprätthållas. Konsumenternas liv och företagets eller koncernens rykte och framtid står ständigt på spel.

Allt måste därför göras för att säkerställa konsumentens och de anställdas förtroende, välbefinnande och hälsa.

Livsmedelsindustrin är en sektor med högt tempo, så de anställda har en stark press att prestera så bra som möjligt. Det är därför som ett stort antal företag inom denna sektor investerar i sina anställda.

Öka produktiviteten inom livsmedelsindustrin med Cotral Lab

Till att börja med är det nödvändigt att bedöma de bullernivåer och arbetsförhållanden som varje person utsätts för.

En kartläggning av bullriga områden och registrerade bullernivåer kan tas fram och om man behöver ta hänsyn till specifika arbetsförhållanden vid vissa arbetsstationer (temperatur, luftfuktighet etc.) är det viktigt att ta med dem.

Välja det lämpligaste formgjutna hörselskyddet

Det är viktigt att avgöra vilka hörselskydd som kommer att vara bäst och ha den lämpligaste filtreringen för den anställde med hjälp av SAPAN-metoden (utvecklad av HearingProTech).

Målet är att få medarbetarens perceptionsnivå på bästa möjliga nivå för att inte överexponeras för buller, men även så att medarbetaren inte är underexponerad, det vill säga mellan 70 och 75 dB.

Överskydd - Acceptabelt - Bra - Acceptabelt - Risk för hörselnedsättning

Din medarbetare kommer att kunna ligga under gränsen där det är fara för hörseln, men kommer att kunna fortsätta att prata med sina kollegor och framför allt: höra alla varningssignaler, ljudvarningar, när det kommer maskiner (pallyftare, Fenwick) eller problem med en maskin.

Användaren måste fortsätta att vara en aktiv del av sin omgivning och inte bli isolerad i en bubbla, utsatt för en mängd faror.

På Cotral Lab säkerställer vi att skyddet fortsätter att fungera i minusgrader ner till -20 °C, genom att välja tåligare material till snoddarna, som inte blir spröda eller går sönder i kylan.

Effektiv dämpningen med Cotral Labs hörselskydd

Effektiviteten bygger på fem olika faktorer

  • CE-certifiering
  • kvaliteten på öronavtrycket
  • 3D-tillverkningen
  • stort urval av dämpning (dB)

Hörselskydd som kan detekteras av röntgen och metalldetektorer

Om du är ansvarig för säkerheten i ett livsmedelsföretag ska du inte ta lätt på frågan om säkra hörselskydd för människor och produktionsprocessen.

Det finns tre grundläggande alternativ för att skydda livsmedelsprodukter från felplacerade hörselskydd:

  • Det första är att ta itu med problemet vid källan, det vill säga förhindra att hörselskyddet faller ner i produkten. Det är då viktigt att alla delar av hörselskydd sitter ihop ordentligt och sitter ordentligt fast i sin användare.
  • Det andra är att göra alla delar av hörselskyddet så synliga som möjligt (handtag, spets, snodd etc.). Skyddet (och dess tillbehör) måste ha en färg som inte finns i livsmedlen (till exempel blå), för att en anställd lätt ska kunna se det om det av misstag har fallit i tidigare i produktionskedjan.
  • Det tredje handlar om att göra det lätt att upptäcka om det faller och ingen ser det bland livsmedlen. Hörselskydden behöver kunna upptäckas med röntgen eller vara utrustade med en elektromagnetisk del som stoppar dem från att passera metalldetektorerna på transportörerna. Dessa detektionsbarriärer måste placeras på strategiska platser för att stoppa saker som oavsiktligt har hamnat i en konsumentprodukt.

Exempel på metalldetektor för livsmedelsindustrin

Copyright Foto Elex Industrie

Qeos formgjutna hörselskydd för livsmedelsindustrin

För att hjälpa dina anställda att uppfylla stränga kvalitets- och hygienstandarder, förbättrar Cotral Lab ständigt sitt utbud av formgjutna hörselskydd avsedda för livsmedelssektorn.

Skydden är tillverkade av Crylit, som är ett material av hög kvalitet som är allergivänligt, tvättbart och icke-poröst. Det skapar därmed inga föroreningar och materialet är därför särskilt lämpligt för livsmedelsindustrin.

Ett hörselskydd som är fullständigt detekterbart av röntgenstrålar och metalldetektorer

Standarderna för livsmedelssektorn kräver förmågan att detektera eventuella främmande föremål med hjälp av metalldetektorer, men även med hjälp av detekterings- och kontrollsystem med röntgenstrålar.

I enlighet med dessa standarder är de formgjutna hörselskydden Cotral Agro utformade för att möjliggöra snabb detektering i produktionslinjens screeningsprocesser. Det finns även en elektromagnetisk kula i hörselskyddets kropp.

Cotral Agro anpassade hörselskydd

Hörselskydd som är lätta att byta ut eller tillverka fler av

Har någon av dina anställda tappat bort ett av sina hörselskydd? Inget problem!

Den digitala filen med öronavtrycket som gjorts av Cotral Labs preventionstekniker (som sedan 3D-skannats) förvaras hos oss på våra servrar.

3D skanning används för att skapa de bästa formgjutna hörselskydden

Det gör det möjligt att minska tiden för att vid behov tillverka ett nytt. Filerna lagras under garantitiden, som är 6 år.

Ett bekvämt hörselskydd som används 100 % av tiden i buller

Formgjutna hörselskydd från Cotral Lab är personanpassade (anpassade till användarens ljudmiljö och formgjutna). De är inte engångsprodukter, vilket gör att de är mer kostnadseffektiva att använda under 6 år än vad engångsprodukter hade varit.

Det är ännu mer lönsamt i livsmedelsindustrin, eftersom det minskar risken att hitta en engångspropp av skum i maten, som hade råkat missa papperskorgen…

Qeos Agro-ordningen

Genom att skydda dina anställdas hörsel med Qeos Agro eller Clear Detect gör du det möjligt för dina anställda att prestera ännu bättre med bekväma hörselskydd som bärs 100 % av tiden i buller.

Bullerinducerade hörselskador på arbetsplatsen: ett växande problem

Trots den växande medvetenheten om hörselskador, de pengar som spenderas på arbetsbetingade hörselskador och de ökande insatserna för att bekämpa dem, fortsätter bullerinducerade hörselskador hos industriarbetare - både inom livsmedelsindustrin och inom andra industrier - att öka.

En färsk global hälsoundersökning visade att hörselproblem bland personer i åldern 45-64 har ökat med 26 % under de senaste 30 åren.

Detta innebär att de som arbetar med arbetsmiljön inte bara måste ta hänsyn till traditionella index för bullerreduktion (SNR) för att säkerställa ett bra skydd för de anställdas hörsel, utan även den mänskliga faktorn som kan påverka åtgärderna för att skydda hörseln.

Framför allt belyser det behovet för arbetsgivare att effektivt skydda de anställdas hörsel genom att förse dem med en praktisk och effektiv personlig bullerskyddsutrustning som bärs kontinuerligt under hela arbetsdagen.

Koncerner som Nestlé, Ferrero och många fler litar på Cotral Lab för att skydda de anställdas hörsel inom livsmedelssektorn.