Lagstiftning / Buller på jobbet

Lagstiftning om buller i arbetet utvecklas ständigt i Europa. Vilka är effekterna för ditt företag? Hur hanterar man förändrade standarder? I den här kategorin får du råd om hur du hanterar den juridiska delen när det gäller buller.

Hur man inkluderar bullerrisk i ditt dokument

Den nya förordningen om kategorisering av personlig skyddsutrustning (PPE) gör förändringar i hur vissa av dem, såsom hörselskydd, beaktas. Vilka konsekvenser för ditt företag?