Fyra fördelar som garantera att dina anställda använder sina hörselskydd 100% av tiden som de utsätts för oljud: komfort, kommunikation, bekvämlighet och hygien. Läs mer om vilka typer av hörselskydd (engånsproppar, återanvändbara öronproppar eller anpassade hörselskydd) bäst uppfyller behoven.

Engångsproppar

Engångsproppar

Anpassade öronproppar

Anpassade öronproppar

Återanvändbara öronproppar

Återanvändbara öronproppar

Hörselskydd

Hörselskydd

Komfort: hörselskydden ”glöms bort”

Desto mer komfort hörselskydden erbjuder, desto troligare besväras dina anställda inte av sina hörselskydd. Men vad är komfort?

 • Anställda kan röra sig fritt
 • Skydden är lättviktiga, diskreta
 • Hörselskydden är bekväma att använda och är perfekt anpassade enligt örats uppbyggnad
  Komfort
Engångsproppar     
Anpassade öronproppar     
Återanvändbara öronproppar     
Hörselskydd     

Kommunikation: ett sant åtagande av säkerhet för ditt företag

Bortom användbarhet, är kommunikation i en bullrig omgivining väsentligt för att kunna uppfatta viktig information:

 • Dina anställda hålls i kontakt med sin omgiving, och kan höra t.ex. varningssignaler
 • De använder sina hörselskydd 100% av tiden de utsätts för oljud
 • De kan tala i en normal ton och är gladare och lugnare vid slutet av arbetsdagen
  Kommunikation
Engångsproppar     
Anpassade öronproppar     
Återanvändbara öronproppar     
Hörselskydd     

Bekvämlighet och enkelhet: nyckelsaker i antagandet av skydden

Bekvämlighet och enkelhet är kritiska faktorer i ett framgångsrikt antagande av hörselskydden.

 • Hörselskydden är lätta att ta i användning
 • De är anpassade till anställdas arbetsomgivning: med eller utan handtag, med eller utan snöre
 • Hörselskydden är kompatibla med annan skyddsutrustning (PPE)
  Enkelhet
Engångsproppar     
Anpassade öronproppar     
Återanvändbara öronproppar     
Hörselskydd     

Hygien: hörselskydd som är lätta att rengöra

Hörselskydden placeras i hörselgången och är i kontakt med huden. Det är därför viktigt att underhålla dem för behalig använding under hela livslängden av produkten.

 • Hörselskydden är hypoallergeniska och biokompatibla
 • Underhållsutrustning medkommer, för att försäkra att skydden hålls i rätt skick och för att uppehålla deras kvalitet
 • Hörselskydden är lätta att rengöra och det tar endast ett par minuter per vecka
  Hygien
Engångsproppar     
Anpassade öronproppar     
Återanvändbara öronproppar     
Hörselskydd     

Syntes

Denna jämförelse visar klart och tydligt att anpassade hörselskydd bäst uppfyller dina anställdas behov. De är de mest accepterade och används av anställda 100% av tiden som de utsätts för buller. Således kan du garantera att dina anställda är effektivt skyddade, samt minska risken för yrkesmässig hörselnedsättning.

Således kan du garantera att dina anställda är effektivt skyddade, samt minska risken för yrkesmässig hörselnedsättning.

  Komfort Kommunikation Enkelhet Hygien Total /12
Engångsproppar                     7
Anpassade öronproppar                     12
Återanvändbara öronproppar                     6
Hörselskydd                     5

Läs mer om Cotral hörselskydd