I en sektor som vår är det viktigt att inte stanna med utveckling utan att ständigt förutse och söka möjligheter för utveckling för att bättre möta användarnas behov.

Vilken form kommer framtiden för hörselskydd att ta?
Vad kan vi förvänta oss av ny teknik under de kommande åren?
Redo att ta reda på det?

Morgondagens hörselskydd, utmaning för teknik

I mer än 25 år har Cotral Lab varit världsledande inom produktion av skräddarsydda hörselskydd.
Vi erbjuder skräddarsydda hörselskydd av hög kvalitet för alla dina anställda som utsätts för buller.

Beväpnad med denna spetskompetens beslutade vi för några år sedan att utöka vår kunskap och förutse våra kunders framtida behov.

I själva verket är vi medvetna om många situationer idag där skräddarsydda hörselskydd inte helt tillgodoser behoven hos proffs (till exempel behovet av att kommunicera i mycket bullriga miljöer)

Laurent Jehanne, produktchef på Cotral Lab, förklarar för oss hur morgondagens innovationer kommer att göra krävande miljöer lättare att hantera och hur Cotral Lab deltar i denna utveckling.

Vad är den senaste innovationen på Cotral Lab?

Cotral Lab har alltid varit involverat i mycket framgångsrika tekniska processer i syfte att erhålla flera registrerade patent. Oavsett om det är skydd eller filter, har innovation varit en del av vårt DNA i mer än 20 år.

Innovationsavdelningen på Cotral Lab består av 11 personer, dedikerade till forskning och utveckling i över 10 år.

Vårt R&D-team arbetar med kontinuerlig produktförbättring och framtida innovationer. Detta tvärvetenskapliga team undersöker ständigt prestanda och utvecklar nya hörselskyddskoncept för framtiden.

De arbetar särskilt tillsammans med Laurent Jehanne för att utveckla BIONEAR-projektet.

BIONEAR är:

"Elektroniskt skydd som låter dig bara dämpa buller som är farligt för din hörsel, lyssna effektivt på din omgivning och kommunicera via radio eller telefon i bullriga miljöer."

BIONEAR-projekt

Vad är BIONEAR?

BIONEAR är ett aktivt hörselskydd (se bild) för anställda som arbetar i krävande miljöer med varierande ljudnivåer, vilket gör det särskilt svårt att bära passivt hörselskydd.

BIONEAR är aktivt hörselskydd

Vem är BIONEAR för?

BIONEAR kommer att riktas till proffs inom sektorer som:

  • Konstruktion
  • Energi
  • Metall industri
  • Industriellt underhåll

Och jobbprofiler som:

  • Maskinoperatörer
  • Servicetekniker

Gemensamt för dessa är lagarbete.

De delar behovet av at kunna kommunisera,vara mer vaksam på sin miljö, att överföra information på avstånd och utsätts för oregelbundet buller som är skadligt för hörseln och kräver att de bär hörselskydd.

Framtidens hörselskydd kommer att vara utrustad med bullerövervakningslösningar

Framtidens hörselskydd för framtidens fabrik

Även om våra innovationsprojekt ingår i långsiktiga program baseras de två huvudlinjerna för forskning alltid på begreppen komfort och effektivitet för användaren.

Utöver applikationer 4.0 (röstigenkänning) växer ett nytt tillvägagångssätt fram: begreppet data.
Insamling, lagring, bearbetning och återställning av data.

Framtidens hörselskydd kommer att vara utrustad med bullerövervakningslösningar.

De möjliggör insamling av ljudnivåer utomhus / inomhus och förvandlar det hörselskyddet till en "dosimeter" i syfte at betrygga användaren och säkerställa att hörselskyddet är effektivt.

Om vi tittar längre kan vi integrera begreppen inspelning av temperatur, hjärtfrekvens etc.

Observera att örat är tillsammans med fötterna och händerna en av de bästa platserna för människor att få information, så vi kan föreställa oss att framtidens skyddsutrustning som skor, handskar och skräddarsydda hörselskydd, kommer att kompletteras med olika sensorer.

Framtidens anställd kommer att övervakas och skyddas av sin personliga skyddsutrustning, vilket utgör en verklig vändpunkt när det gäller anställdas säkerhet. (Identifiering av acceptabla svårighetsgrader på jobbet).

 

Om du upptäcker kommunikationsbehov i bullriga miljöer inom ditt företag, tveka inte att kontakta oss för mer information.