Är dina medarbetare medvetna om bullerrisken? Har de antagit de rätta åtgärderna?

En amerikansk studie har visat att träning av dina anställda förbättrar användningsgraden av hörselskydd.

Hur skapar man en effektiv bullerförebyggande kampanj på jobbet?