• Ta reda på varför ljud är en farligt
  • Förstå betydelsen av skydd mot buller
  • Anta bästa praxis för att enkelt hantera dina ljudfiler
  • Förstå reglerna kring buller på arbetsplatsen