Det är viktigt att välja rätt hörselskydd

Våra formgjutna hörselskydd möjliggör en kommunikation mellan era medarbetare samtidigt som de är skyddade mot höga peakljud/ buller. Vi hjälper er att välja de mest optimala formgjutna hörselskyddet för era medarbetares aktuella behov.

Med rätt hörselskydd kan ni undvika två problem:

Överdämpad: Får ni en för hög dämpning i era hörselskydd kommer det blir svårt att kommunicera. Användaren känner sig då isolerad från sin omgivning och hör inte larm eller andra signaler.

Hörselnedsättning: Med en för låg ljuddämpningsnivå är användaren inte ordentligt skyddad och kan få hörselsproblematik.

Perfekt ljuddämpning genom att använda de bästa hörselskydden

Kontrollera företagets bullerrelaterade risker

Varför behöver du en riskbedömning

 • Viktigt att känna till de olika decibelnivåer som finns på arbetsplatsen
 • Förstå för- och nackdelar av de olika hörselskydd som används
 • Ta pulsen på, Hur nöjda är dina anställda med de hörselskydd de är utrustade med. Använder de skydden? Om inte, varför inte?
 • Andra begränsningar på arbetsplatsen: annan skyddsutrustning, krav inom livsmedelsindustrin, osv.
 • Gör dina anställda delaktiga i arbetsplatsens skyddsbehov.
Anställda och en hörselskyddsspecialist som utreder nivån av bullerexponering
SAPAN

Rätt hörselskydd för varje medarbetare

SAPAN® har utvecklats av HearingProTech®. SAPAN® väljer de bästa hörselskydden och dämpning / filter för varje situation.

Följande information önskas av/om varje anställd:

 • Bullernivån som de utsätts för
 • Eventuella behov av att höra larm, kunna kommunicera
 • Tidigare hörselnedsättning
 • Vad för skyddsutrustning används idag? (t.ex. skyddsglasögon)

Vår SAPAN Programvara väljer de bästa hörselskyddet för varje individs specifika behov och arbetsplats givetvis med hänsyn till aktuella regler och lagstiftning.

Tillsammans bullersäkrar vi ert företag

Cotral Lab

Du kan lita på Cotral Labs erfarenhet vid varje steg av att bullersäkra era medarbetare, allt från att avgjutningarna skapas till att våra formgjutna hörselskydd börjar användas av era medarbetare.Tillsammans med er följer vi upp hur de fungerar ute i er produktion. Vi kallar det Cotral Nöjdhet.

En nöjdhetsenkät skickas till er ett par veckor efter hörselskydden tagits i användning. Tanken med detta är att ständigt förbättra vår process och samtidigt försäkra oss om att era medarbetare använder och är nöjda med den produkt vi tagit fram för just dem.

Ett diagram för hörselskyddens passform

Läs de vanliga frågorna

Vår filterbox innehåller ett antal olika filter, genom att välja SAPANs rekommendationer, kommer du själv kunna byta filter och därmed ändra dämpningen av hörselskyddet. Ett produktinformationsblad följer med filterboxen.

Du kan också kontakta vår Kundservice eller din Hörselskydd specialist som kommer att justera dämpningen genom att ändra filtret enligt SAPANs rekommendationer.

Det är mycket viktigt att använda hörselskydden och de garanterar att era medarbetare inte får en försämrad hörsel. Det bästa hörselskyddet är det hörselskydd som du använder 100% av din arbetstid i bullerrikt område.

Om du inte använder hörselskyddet under en kort period försämras ditt hörselskydds funktion och verkan kraftigt. Om du inte använder hörselskyddet för så lite som 2 minuter under en 8 timmars arbetsdag i 80dB(A) då försämras effekten av hörselskyddet med 25%.

Här är de villkor som måste uppfyllas för att era medarbetare skall kunna använda sina hörselskydd 100 % av den tid de spenderar i ett bullerrikt område:

 1. Det måste vara ett bekvämt hörselskydd.
 2. Inställt efter varje användares hörselproblematik.
 3. Vara informerad om riskerna av att inte använda hörselskydd.
 4. Erbjuda ett hörselskydd som är lätt att använda och rengöra.

För att lättast ersätta ett förlorat hörselskydd, kontakta vår kundtjänst på www.mycotral.com. Klicka på “Your online assistance”, och sedan på “Request for assistance”. Medan du väntar på din nya gjutna pluggar måste du se till att tillhandahålla andra hörselskydd till din medarbetare som t.ex. engångsöronproppar eller hörselkåpor.

Det är formgjutna hörselskydd som bara passar den aktuella personen.

Det första du ska göra är att dela ut hörselskydden till dina anställda, därefter påminna dem om vikten av att börja använda dem. De kan börja med ett mindre antal timmar initialt och därefter utöka till 100% av arbetstiden. Det tar ca 2-3 veckor att anpassa sig.

När du använder skydden för första gången, kan dina anställda uppleva följande effekter:

 • en intern resonans
 • känslan av att vara i en ljudisolerad låda
 • en liten irritation i öronen
 • intrycket att röster är för höga eller bullret från maskinerna är för låg

Sådana känslor är helt normalt. De tar inte särskilt lång tid och försvinner med tiden om dina anställda följer våra rekommendationer.