Valet av rätt hörselskydd är viktigt

Bra hörselskydd möjliggör kommunikation mellan anställda och låter dem vara medvetna om sin omgivning samtidigt som de är totalt skyddade. Cotral Lab hjälper dig välja de bästa formgjutna hörselskydden för uppnå anställdas individuella behov.

Med de rätta hörselskydden kan du undvika två problem:

Överbeskyddning: Med en för hög ljuddämpning är det omöjligt att kommunicera. Användaren blir isolerad från sin omgivning, och märker inte t.ex. alarm eller andra signaler.

Hörselnedsättning: Med en för låg ljuddämpningsnivå är användaren inte ordentligt skyddad

Perfekt ljuddämpning genom att använda de bästa hörselskydden

Kontrollera bullerrelaterade risker.

Varför behöver du en riskbedömning ?

 • Känn till decibelnivåer i varje område av arbetsplatsen
 • Förstå för- och nackdelarna av hörselskydden som används
 • Känn till hur nöjda dina anställda är med hörselskydden de är utrustade med. Använder de skydden? Om inte, varför inte?
 • Andra begränsningar på arbetsplatsen: annan skyddsutrustning, krav inom livsmedelsindustrin, osv.
 • Gör dina anställda ansvariga för deras skyddsnivå
 • Ha anställda som är effektivt skyddade och gärna använder sina hörselskydd
Anställda och en hörselskyddsspecialist som utreder nivån av bullerexponering
SAPAN

Rätt hörselskydd för varje individ

SAPAN® har utvecklats av HearingProTech®. SAPAN® väljer de bästa hörselskydden för varje situation.

Följande information krävs om varje anställd:

 • Bullernivån som de utsätts för
 • Evetuella behov av att iaktta omgivningen
 • Tidigare hörselnedsättning
 • All annan skyddutrustning (t.ex. skyddsglasögon)
 • Osv.

Programvaran väljer de bästa hörselskydden enligt varje individs specifika behov och arbetsomgivning, med hänsyn till alla relevanta standarder och lagstiftning.

Din kampanj för hörselskydd: Cotral Lab tillsammans med dig!

Cotral Lab leder dig till framgång.

Du kan lita på Cotral Labs yrkesmässighet vid varje steg av din hörselskyddskampanj, från att gjutformarna tas till att de bästa hörselskydden tas i användning, följt av test av hörselskyddens effektivitet och dina anställdas totala nöjdhet.

En nöjdhetsundersökning skickas till dig ett par veckor efter hörselskydden tagits i användning. Att förbättra vår process och försäkra att dina anställda antar vår lösning fullständigt, med syftet att försäkra total belåtenhet, är av högsta prioritet för Cotral Lab.

Ett diagram för hörselskyddens passform