Valet av rätt hörselskydd är viktigt

Bra hörselskydd möjliggör kommunikation mellan anställda och låter dem vara medvetna om sin omgivning samtidigt som de är totalt skyddade. Cotral Lab hjälper dig välja de bästa formgjutna hörselskydden för uppnå anställdas individuella behov.

Med de rätta hörselskydden kan du undvika två problem:

Överbeskyddning: Med en för hög ljuddämpning är det omöjligt att kommunicera. Användaren blir isolerad från sin omgivning, och märker inte t.ex. alarm eller andra signaler.

Hörselnedsättning: Med en för låg ljuddämpningsnivå är användaren inte ordentligt skyddad

Perfekt ljuddämpning genom att använda de bästa hörselskydden

Kontrollera bullerrelaterade risker.

Varför behöver du en riskbedömning ?

 • Känn till decibelnivåer i varje område av arbetsplatsen
 • Förstå för- och nackdelarna av hörselskydden som används
 • Känn till hur nöjda dina anställda är med hörselskydden de är utrustade med. Använder de skydden? Om inte, varför inte?
 • Andra begränsningar på arbetsplatsen: annan skyddsutrustning, krav inom livsmedelsindustrin, osv.
 • Gör dina anställda ansvariga för deras skyddsnivå
 • Ha anställda som är effektivt skyddade och gärna använder sina hörselskydd
Anställda och en hörselskyddsspecialist som utreder nivån av bullerexponering
SAPAN

Rätt hörselskydd för varje individ

SAPAN® har utvecklats av HearingProTech®. SAPAN® väljer de bästa hörselskydden för varje situation.

Följande information krävs om varje anställd:

 • Bullernivån som de utsätts för
 • Evetuella behov av att iaktta omgivningen
 • Tidigare hörselnedsättning
 • All annan skyddutrustning (t.ex. skyddsglasögon)
 • Osv.

Programvaran väljer de bästa hörselskydden enligt varje individs specifika behov och arbetsomgivning, med hänsyn till alla relevanta standarder och lagstiftning.

Din kampanj för hörselskydd: Cotral Lab tillsammans med dig!

Cotral Lab leder dig till framgång.

Du kan lita på Cotral Labs yrkesmässighet vid varje steg av din hörselskyddskampanj, från att gjutformarna tas till att de bästa hörselskydden tas i användning, följt av test av hörselskyddens effektivitet och dina anställdas totala nöjdhet.

En nöjdhetsundersökning skickas till dig ett par veckor efter hörselskydden tagits i användning. Att förbättra vår process och försäkra att dina anställda antar vår lösning fullständigt, med syftet att försäkra total belåtenhet, är av högsta prioritet för Cotral Lab.

Ett diagram för hörselskyddens passform

Läs de vanliga frågorna

Om du har filterboxen, genom att välja SAPANs rekommendationer, kommer du att kunna självständigt ändra dämpningen av hörselskyddet genom att ändra filtren. Ett produktinformationsblad följer med filterboxen.

Du kan också kontakta Kundservice eller din Hörselskydd specialist som kommer att justera dämpningen genom att ändra filtret enligt SAPANs rekommendationer.

Wearing the hearing protection device is an important factor that guarantees its efficiency. The best Individual Noise Protector is the one that is worn 100% of the time. If the device is not worn, even for a short while, its efficiency reduces rapidly: If the device is not worn for 2 minutes in an 8-hour working day at 80 dB(A) its protection efficiency is reduced by 25%. Here are the conditions that must be met to ensure that your employees wear their hearing protection devices 100% of the time spent in a noisy environment:

 1. Using a comfortable hearing protection device
 2. Adapting the device to each person’s hearing difficulty
 3. Being aware of the risks related to noise
 4. Proposing a hearing protection device that is easy to use and clean

För att ersätta ett förlorat hörselskydd, kom i kontakt med kundtjänst på www.cotral.com. Klicka på “Your online assistance”, och sedan på “Request for assistance”. Medan du väntar på din nya gjutna pluggar måste du delge andra bullerskydd till dina anställda som engångsöronproppar eller muffar.

Det första du ska göra efter att ha delat ut hörselskydden till dina anställda är att påminna dem om vikten av att börja använda dem så småningom. Även fast de gjutna propparna passar perfekt i öronen, är de fortfarande inte en del av kroppen. Använda dom kan vara besvärligt för somliga av dina anställda. Därför rekommenderas att använda dem lite i taget regelbundet: 2 timmar efter slutet av sitt skift de första dagarna och sedan gradvis öka varaktigheten. Det tar två till tre veckor för att helt anpassa sig.

När du använder skydden för första gången, kan dina anställda uppleva följande effekter:

 • en intern resonans
 • känslan av att vara i en ljudisolerad låda
 • en irritation i öronen
 • intrycket att röster är för högt eller bullret från maskinerna är för låg

Sådana känslor är helt normalt. De tar inte särskilt lång tid och försvinner med tiden om dina anställda följer rekommendationerna på anpassningsåtgärder.